SVĚTEM

BIBLE

Seznamte se s přednáškami Světem Bible

Světem Bible je celosvětový multimediální seminář, představující hlavní body biblického poselství v různých jazykových mutacích. Originální verze, pod názvem New Beginnings byla připravena nadšeným týmem evangelistů, kazatelů a laiků z ASI Severní Amerika, společnosti It Is Written a Severopacifické unie Církve adventistů s. d.. Českou a slovenskou verzi připravil tým teologů, pedagogů a grafiků pod vedením organizace Maranatha z.s.. Během příprav probíhaly konzultace o textu i grafické podobě přednášek se zástupci Církve adventistů sedmého dne.

Program je používán od roku 2008 během evangelizačních a misijních aktivit, a to jak v domácím prostředí při studiu Bible, tak při přednáškách pro veřejnost. V roce 2022 připravila organizace Maranatha z.s. ve spolupráci s Církví adventistů sedmého dne novou verzi těchto přednášek. Je možné si stáhnout jak starší, tak novou verzi přednášek.

Obsahuje celkem 26 biblických prezentací + 1 prezentaci využitelnou k vyprávění životního příběhu řečníka. Všechny prezentace jsou k dispozici ke stažení. Ke kompletní sadě dále patří manuál, ve kterém najdete podrobný popis a návod pro praktické použití – je zde vysvětlena celková koncepce, zaměření jednotlivých kapitol, způsob použití a také se v něm můžete nechat inspirovat radami, jak organizovat studijní setkání. Výhodou programu Světem Bible je, že jsou témata přednášek dopředu předpřipravena tak, že může prezentace odprezentovat i naprostý laik.

Ke každé přednášce je vypracován tzv. Souhrn s nejhlavnějšími myšlenkami, který může obdržet každý účastník semináře. Je možné jej využít po skončení přednášky ke samostudiu.

Technické řešení projektu

Základní myšlenkou projektu je stažení materiálů do vlastních elektronických zařízení, následná úprava předpřipravených poznámek pro řečníka v prezentacích nebo možná úprava názvu jednotlivých přednášek a jejich pořadí. Díky běžně dostupné technice (notebook, tablet, stolní počítač, DVD přehrávač, monitor, projektor, televize  apod.) a připravenými materiály tak není problém tento typ studia realizovat v domácím či jiném neformálním prostředí. 

Koncept „lekcí“ vychází z tradiční výuky přítomné pravdy, výhodou ale je, že je možné jednotlivé přednášky upravit dle potřeb konkrétního lektora či konkrétních cílových skupin. Soubory jsou totiž poskytovány v odemčeném formátu MicrosoftⓇ PowerPointⓇ.

Přednášky jsou kompletně ilustrovány obrazy a animacemi ze života. Mluvčímu poskytují možnost snadného následování plánu, aniž by byla vyžadována jakákoliv pokročilejší technická zdatnost.

Během prezentací je důležité zapnout prezentační mód, díky kterému uvidí prezentující na své obrazovce prezentaci vč. jeho poznámek, ale na plátně uvidí posluchači pouze samotné snímky s obrázky a texty.

V případě zájmu o zaslání DVD se seminářem Světem Bible, nám napište do kontaktního formuláře níže. 

Vaše účast v projektu

Vnímáte, že byste rádi prohloubili své biblické znalosti, nebo vás Pán Bůh povolává ke službě a rádi byste přednášky prezentovali druhým lidem?
Pak právě pro Vás je seminář určen.

Cílem projektu je zapojení laiků do zvěstování a sdílení evangelia, je vítán každý zájemce o jejich vedení v místě svého působení.

Přestože sama podstata poskytovaných materiálů nabízí velkou volnost ve způsobu, jakým s nimi může být pracováno, je vhodné se nejprve zodpovědně seznámit s jednotlivými tématy, příp. s konkrétní přednáškou.

Ilustrační záznamy řečníků semináře

Nezáleží na pohlaví, věku, vzdělání, společenském postavení, protože důležité je rozhodnutí se sloužit Pánu Bohu.