SVĚTEM

BIBLE

Seznamte se s přednáškami Světem Bible

Jde o multimediální seminář, který představuje hlavní body biblického poselství. Tento seminář se používá jak v domácím prostředí, tak během veřejných přednášek.

Program byl původně vytvořen týmem evangelistů, kazatelů a laiků z řad ASI International, společnosti „It Is Written“ a North Pacific Union. Českou a slovenskou verzi připravil tým teologů, pedagogů a grafiků pod vedením organizace MARANATHA z. s.. Během příprav probíhaly konzultace o textu i obrazech s pracovníky Teologického semináře a vedením Církve adventistů sedmého dne.

Světem Bible obsahuje celkem 26 prezentací + 1 prezentaci využitelnou k životnímu příběhu řečníka. Připravené powerpointové prezentace slouží jako jedinečná pomůcka pro každého, kdo bude mít zájem věnovat se výuce Bible.

Všechny prezentace jsou k dispozici ke stažení. Ke kompletní sadě dále patří manuál, ve kterém najdete podrobný popis a návod pro praktické použití – je zde vysvětlena celková koncepce, zaměření jednotlivých kapitol, způsob použití a také se v něm můžete nechat inspirovat radami, jak organizovat studijní setkání.

Technické řešení projektu

Základní myšlenkou projektu je využití multimediálních předností DVD přehrávačů či počítačů k usnadnění společného studia Písma svatého ať už mezi několika jednotlivci, tak především ve skupinách zájemců o biblická témata. Díky běžně dostupné technice a připraveným materiálům tak není problém takovéto studium realizovat v domácím či jiném neformálním prostředí. Celá studijní série byla převzata z původního amerického originálu „New Beginnings“, došlo ale k jejímu uzpůsobení našim podmínkám.

Koncept „lekcí“ sice vychází z tradiční výuky přítomné pravdy, výhodou ale je, že je možné jednotlivé přednášky upravit dle potřeb konkrétního lektora či konkrétních cílových skupin. Soubory jsou totiž poskytovány v odemčeném formátu MicrosoftⓇ PowerPointⓇ.

Přednášky jsou kompletně ilustrovány obrazy a animacemi ze života. Mluvčímu poskytují možnost snadného následování plánu, aniž by byla vyžadována jakákoliv pokročilejší technická zdatnost. Lze si vystačit jen s DVD přehrávačem/počítačem a televizí/monitorem či projektorem.

Vaše účast v projektu

Jelikož cílem projektu je zapojení laiků do zvěstování a sdílení evangelia, je vítán každý zájemce o jejich vedení v místě svého působení. Přestože sama podstata poskytovaných materiálů poskytuje velkou volnost ve způsobu, jakým s nimi může být pracováno, je vhodné nejprve projít úvodním zaškolením.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit v našem formuláři níže.